Важно за родителите!!!

Езиково-говорните нарушения са сред най-често разпространените разстройства в детска възраст. Ранното им диагностициране и започване на терапия са от изключително важно значение. Колкото по- рано започне терапия, резултатите ще бъдат по-добри. Много често родителите си мислят, че тези нарушения ще отминат със времето и по-този начин губят ценно време. Родителите не трябва да се успокояват, с това че детето е все още „малко” или „баща му също проговори късно” и т.н. Децата с езиково-говорни нарушения, често изпитват затруднения в словесното си изразяване в резултат на което се наблюдава проява на агресия. Кога да се обърнем към логопед? Ако детето Ви не се заслушва и не реагира на гласа на говорещия, или ако не произнася отделни срички по подражание на възрастния (ма-ма-ма, та-та-та, тя-тя-тя, дя-дя-дя, ба-ба-ба и др.), т.е. липсва лепетна реч, все още не проговорило или е неразбираемо за околните. Изпитва затруднения при дъвчене, липсва очен контакт. В предучилищна възраст при детето се наблюдават следните прояви: - не се ориентира в посоките ляво/дясно; горе-долу; -не разпознава цветовете; - не може да брой в прав и обратен ред от 1 до 10; - не може самостоятелно да се облича; - има неправилно звукопроизношение- пропуска, заменя или изопачава звук/ звукове:- в-ф; к-г; т-д; с-з-ц; ш-ж-ч; р-л; -гласът на детето звучи носова, без детето да бъде хремаво или да има алергия; - детето заеква, говори твърде бързо или твърде бавно; -детето говори с дрезгав, прекалено тих или писклив глас; Ако в начална училищна възраст детето Ви: - изпитва трудности в писането- заменя сходни букви – ( о-а; ъ-ч; в-д и др.). Заменя сходни звукове- (п-б; с-з; з-ж; ц-ч); Пропуска, добавя, размества букви, срички и думи, слива съседни думи, не спазва редовете; -изпитва затруднения в четенето:- чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч), заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането; - изпитва затруднения по математика – трудно чете числата и разбира математическите знаци; Родителите трябва да знаят, че няма ограничения във възрастта. Пълнолетен или човек на 30години, ако има неправилно произношение на звук „Р” и има желание да бъде коригирано това може да се случи. Единствената разлика, е че ще отнеме повече време от колкото при дете, тъй като при възрастните то вече е автоматизирано. За качествена и ефективна логопедична терапия при деца и възрастни значение имат следните фактори: • загриженост и заинтересованост от страна на родители и близки; • желание и мотивация на пацианта с речеви проблем; • редовни посещения при логопед и активна работа в дома; • отговорност и активност на родителите и/или близките; • съзнателно отношение и критичност на възрастния към речевото нарушение и провежданата логопедична терапия; • компетентност и професионална квалификация на логопеда; • индивидуален подход, взаимодействие и доверие между дете-логопед-възрастен; Не забравяйте!!! Ранното диагностициране и започване на корекционна работа, ще спестят бъдещи притеснения. Не коригирано звукопроизношение, може да доведе в училище до допълнителни трудности.